Regulamin HFC


REGULAMIN ROZGRYWEK
HEIRO FUTSAL CUP
na rok 2019 i kolejne

I. NAZWA I CEL ROZGRYWEK

1. Rozgrywki noszą nazwę Heiro Futsal Cup 2019 – 12. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Futsalu i mają za zadanie wyłonić najlepszą drużynę w turnieju.

2. Rozgrywki składają się z eliminacji rozgrywanych w dniu 14 grudnia 2019r. w Tyczynie (hala – ul. Grunwaldzka) oraz turnieju głównego, który odbywa się w dniach 13-15 grudnia 2019r. w Rzeszowie (hala – ul. Miłocińska).

II. ORGANIZATOR ROZGRYWEK

1.Organizatorem Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Podkarpacia w Futsalu HEIRO FUTSAL CUP jest Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro” siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lewakowskiego 5A/6. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje prezes R.A.F. Heiro – Łukasz Krawczyk tel. 600 418 812.

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

1.Rozgrywki będą prowadzone na hali Miłocin w Rzeszowie ul. Miłocińska 42 oraz Tyczyn ul. Grunwaldzka 31 z zastrzeżeniem mozliwości zmiany obiektu przez Organizatora.

2.Zawody przeprowadzone zostaną w dniach 14-16 grudnia 2019 r. z zastrzeżeniem mozliwości zmiany terminu przez Organizatora.

3. W dniu 14 grudnia 2019r. eliminacje do turnieju głównego zostaną przeprowadzone w Tyczynie w hali sportowej przy ul. Grunwaldzkiej.

IV. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK

1.Przyjęcie do rozgrywek następuje po zatwierdzeniu drużyny przez Organizatora na co składa się

a) dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej Organizatorowi na 30 minut przed pierwszym meczem w turnieju głównym lub eliminacyjnym

b) opłacenie całości wpisowego w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnieju. Nie dotrzymanie terminu wpłaty skutkować może usunięciem z listy uczestników zawodów bez zwrotu zaliczki.

2.Osoba zgłaszająca drużynę potwierdza autentyczność danych personalnych oraz zapewnia iż każdy zgłoszony zawodnik może uczestniczyć pod względem prawnym (np. niepełnoletnie osoby posiadają zgodę prawnych opiekunów) i fizycznym (zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach sportowych) .

3.Zawodników należy zgłaszać na formularzu elektronicznym umieszczonym na oficjalnej stronie turnieju www.futsal.heiro.pl, który należy przesłać do godziny 14:00 pierwszego dnia rozgrywania meczów na adres futsal@heiro.pl

4.Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.

5.Kadra drużyny może liczyć maksymalnie 14 zawodników, których można desygnować do gry w meczu.

6.Zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem dzięki, któremu będzie można potwierdzić jego tożsamość.

7.Przed pierwszym meczem drużyny wykonywane jest obowiązkowo zdjęcie grupowe. Zdjęcia indywidualne zawodników wykonywane będą w trakcie trwania turnieju (najczęściej przed pierwszym spotkaniem w turnieju). Kierownik drużyny zgłaszający zawodników do turnieju eliminacyjnego oraz głównego wyraża zgodę na publikowanie zdjęć grupowych oraz indywidualnych na fanpage organizatora oraz w mediach społecznościowych powiązanych z wydarzeniem sportowym.

8. Drużyna powinna posiadać dwa komplety strojów sportowych z jednolitymi koszulkami oraz getrami. Za zgodą organizatora można rozgrywać turniej posiadając jeden komplet strojów meczowych.

V. PRZEPISY GRY I SYSTEM ROZGRYWEK

1.Mecze będą rozgrywane wg przepisów futsalu z wyłączeniem czasu gry (pkt.2), fauli akumulowanych (pkt 3) oraz czasu na żądanie (pkt.4).

2.Mecze grupowe,ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe trwają 2 x 12 minut (turniej główny) oraz 2 x 10 minut (turniej eliminacyjny) z zatrzymywaną ostatnią minuta meczu przy różnicy bramkowej nie większej niż 1 bramka. Przerwa pomiędzy I i II połową meczu jest jedynie na zamianę stron przez drużyny.

3.Czwarty i każdy kolejny faul w połowie karany jest rzutem karnym przedłużonym.

4.Drużynie przysługuje jeden 30 sekundowy czas w trakcie spotkania.

5.W meczach grupowych za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1 punkt za porażkę 0 punktów.

6. O kolejności w tabeli w rozgrywkach grupowych zarówno w turnieju eliminacyjnym jak i głównym decydują kolejno:

a) liczba punktów

b) mecz bezpośredni, a w przypadku większej ilości zespołów tzw. „mała tabela”

c) różnica pomiędzy bramkami strzelonymi i straconymi tzw. bilans bramkowy

d) większa ilość strzelonych bramek

e) losowanie

7. W turnieju bierze udział 42 zespoły.

1. Zespoły zostają podzielone na 12 zespołów biorących udział w eliminacjach w dniu 14 grudnia 2019r. w Tyczynie (Hala – ul. Grunwaldzka) oraz 32 zespołów w turnieju głównym (30 rozlosowanych oraz dwa zespoły z eliminacji)

2. Awans z turnieju eliminacyjnego do głównego wywalczą dwie najlepsze drużyny.

3. Zwycięzcy grup oraz zespoły z drugiego miejsca z turnieju głównego awansują do 1/8 finału. Organizator zastrzega możliwość zmiany systemu rozgrywek w przypadku udziału innej ilości drużyn w turnieju.

8.W przypadku remisu w 1/8 finału, ćwierćfinałach, półfinałach, meczu o 3 miejsce, drużyny wykonują po 3 rzuty karne, a następnie aż do skutku po jednym aż do wyłonienia zwycięzcy. W finale rozgrywana jest dogrywka 2 x 5 minut, a następnie rzuty karne.

9.Zawodnicy są zobowiązani do posiadania ochraniaczy na golenie.

10.Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską na ramieniu.

11.Zawodnicy nie mogą grać w biżuterii, ani z innymi niebezpiecznymi przedmiotami.

12.Zawodnik ukarany bezpośrednią czerwoną kartką pauzuje w kolejnym meczu, podobnie jak zawodnik który otrzyma 3 żółte kartki. Kartki kasują się przed meczami półfinałowymi.

13.Po każdym meczu jeden z zawodników drużyny jest obowiązkowo delegowany przez kierownika do udzielenia wywiadu.

14.W innych kwestia spornych decydujący głos należy do Organizatora.

15.Najlepsze drużyny w turnieju zostaną nagrodzone wg uznania Organizatora.

16.Najlepszy zawodnik Turnieju oraz najlepszy bramkarz wybierani są przez Organizatorów.

17. W turnieju mogą brać udział zawodnicy pełnoletni oraz zawodnicy którzy ukończyli 16 rok życia za zgodą pisemną prawnych opiekunów.

18. Pary półfinałowe są losowane.

VI. NAGRODY

1. Organizator przewidział nagrody dla najlepszych drużyn w turnieju oraz w prowadzonych klasyfikacjach indywidualnych.

2. Wysokość nagród zostanie opublikowana przed startem turnieju w stosownym komunikacie i zależna będzie od możliwości Organizatora.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turnieju.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy zagubione lub skradzione podczas rozgrywek. 3.Organizator dysponuje pomieszczeniem technicznym w którym można przechowywać cenny rzeczy.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy zawodników powstałe w wyniku udziału w rozgrywkach.

5.Ubezpieczenie NNW leży po stronie drużyn.