Regulamin Rzeszowskiej Ligi Futsalu


Regulamin rozgrywek Rzeszowskiej Ligi Futsalu

  1. Organizatorem Rzeszowskiej Ligi Futsalu jest Rzeszowska Akademia Futsalu HIEOR z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lewakowskiego 5A/6.

  2. Rozgrywki noszą nazwę Rzeszowska Liga Futsalu zwane w skrócie RLF.

  3. W rozgrywkach mogą brac udział drużyny z województwa podkarpackiego.

  4. W RLF w każdej drużynie mogą grac zawodnicy którzy ukończyli 15 rok życia.

  5. W każdym meczu może wystąpić maksymalnie 14 graczy.

  6. Każdy zawodnik może reprezentować 1 drużynę.
  7. Transfer do innej drużyny jest możliwy raz w sezonie po dokonaniu opłaty 100 zł
  8. Zawodników można zgłaszać przez cały czas trwania ligi wpisując imię i nazwisko do protokołu meczowego oraz zaznaczając numer koszulki w kółku

  9. Organizator moze nakładać kary na drużyny w wysokości:
   – Kara 100 zł za nie przystąpienie do meczu,
   – Kara od 50 do 200 zł za wybitnie niesportowe zachowanie lub złamanie regulaminu,

  10. Kierownik drużyny oświadcza iż stan zdrowia zawodników pozwala im na udział w rozgrywkach.
  11. Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek jest równoznaczne iz posiada zgodę prawnych opiekunów na udział w rozgrywkach.
  12. Kierownik drużyny powinnien przed zawodami dostarczyć wypełniony i podpisany protokół sędziowski do stolika sędziego.
  13. Każdy zgłoszony zawodnik musi dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na udział w rozgrywkach.
  14. Ubezpieczenie NNW leży po stronie drużyn uczestniczących w zawodach.
  15. Każda drużyna zobowiązana jest do umożliwienia organizatorowi zrobienia zdjęcia drużynowego, które Organizator ma prawo wykorzystywać w ramach promocji rozgrywek bezpłatnie.
  16. Klucz do szatni może odbierać i zdaje kierownik drużyny Opiekunowi Ligi.
  17. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione w szatniach.
  18. W innych kwestia spornych decydujący głos należy do Organizatora.
  19. Terminarz, tabele i inne wiadomości publikowane będą na stronie internetowej www.futsal.heiro.pl
  20. Drużyna powinna być gotowa do gry 10 minut przed wyznaczonym w terminarzu czasem rozpoczęcia spotkania.
  21. Na prośbę drużyny nie posiadającej ponumerowanych, jednokolorowych strojów organizator użycza znaczniki.
  22. Zespoły grają w składach czterech zawodników i bramkarz plus maksymalnie 9 rezerwowych.
  23. Mecze trwają 2 x 20 minut czasu brutto.
  24. Szóste i kolejne przewinienie w połowie karane jest rzutem karnym przedłużonym z 10 m lub miejsca popełnienia przewinienia.
  25. Obowiązują przepisy Futsalu (UEFA) z wyłączeniem czasu gry i czasu na żądanie.
  26. W kwestiach spornych decyzja należy do Organizatora