Regulamin


>>> Regulamin do pobrania <<<


REGULAMIN ROZGRYWEK
15. HEIRO FUTSAL CUP
na rok 2023

I. NAZWA I CEL ROZGRYWEK

1. Rozgrywki noszą nazwę Heiro Futsal Cup 2023– 15. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Futsalu i mają za zadanie wyłonić najlepszą drużynę w turnieju.

2. Rozgrywki składają się z turnieju głównego w kategorii Open.

II. ORGANIZATOR ROZGRYWEK

1.Organizatorem Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Podkarpacia w Futsalu HEIRO FUTSAL CUP jest Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro” siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lewakowskiego 5A/6. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje prezes R.A.F. Heiro – Łukasz Krawczyk tel. 600 418 812.

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

1.Rozgrywki będą prowadzone w hali Miłocin w Rzeszowie ul. Miłocińska 42 z zastrzeżeniem mozliwości zmiany obiektu przez Organizatora.

2.Zawody przeprowadzone zostaną w dniach 15-17 grudnia 2023 r. z zastrzeżeniem mozliwości zmiany terminu przez Organizatora.

IV. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK

1.Przyjęcie do rozgrywek następuje po zatwierdzeniu drużyny przez Organizatora na co składa się

a) dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej Organizatorowi na 30 minut przed pierwszym meczem w turnieju głównym lub eliminacyjnym

b) opłacenie całości wpisowego w terminie nie późniejszym niż 5 dni przed rozpoczęciem turnieju. Nie dotrzymanie terminu wpłaty skutkować może usunięciem z listy uczestników zawodów bez zwrotu zaliczki.

2.Osoba zgłaszająca drużynę potwierdza autentyczność danych personalnych oraz zapewnia iż każdy zgłoszony zawodnik może uczestniczyć pod względem prawnym (np. niepełnoletnie osoby posiadają zgodę prawnych opiekunów) i fizycznym (zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach sportowych) .

3.Zawodników należy zgłaszać na formularzu elektronicznym umieszczonym na oficjalnej stronie turnieju www.futsal.heiro.pl, który należy przesłać naj później w pierwszy dzień turnieju do godziny 16:00 na adres futsal@heiro.pl. W trakcie turnieju można do listy w kategorii OPEN dopisać maksymalnie 2 zawodników z tym że w kategorii OPEN kadra może liczyć maksymalnie 14 zawodników.

4.Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę, z wyłączeniem drużyn rezerw tego samego klubu. Trzech zawodników drużyny rezerw może po odpadnięciu z turnieju zasilić skład pierwszej drużyny.
5. W kategorii OPEN kadra drużyny może liczyć maksymalnie 14 zawodników, z których można desygnować do gry w meczu 12 zawodników .

6.Zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem dzięki, któremu będzie można potwierdzić jego tożsamość.

7.Przed pierwszym meczem drużyny wykonywane jest obowiązkowo zdjęcie grupowe. Zdjęcia indywidualne zawodników wykonywane będą w trakcie trwania turnieju (najczęściej przed pierwszym spotkaniem w turnieju). Kierownik drużyny zgłaszający zawodników do turnieju eliminacyjnego oraz głównego wyraża zgodę na publikowanie zdjęć grupowych oraz indywidualnych na fanpage organizatora oraz w mediach społecznościowych powiązanych z wydarzeniem sportowym.

  1. Drużyna powinna posiadać dwa komplety strojów sportowych z jednolitymi koszulkami oraz getrami. Za zgodą organizatora można rozgrywać turniej posiadając jeden komplet strojów meczowych.

9. Zawodnicy biorący udział w zawodach oświadczają jednocześnie, że nie mają żadnych przeciwwskazań zdrowotnych i prawnych, by w nich uczestniczyć.

V. PRZEPISY GRY I SYSTEM ROZGRYWEK

1.Mecze będą rozgrywane wg przepisów futsalu z wyłączeniem czasu gry (pkt.2), fauli akumulowanych (pkt 3) oraz czasu na żądanie (pkt.4).

2.Mecze grupowe,ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe trwają 2 x 12 minut (turniej główny) z zatrzymywaną ostatnią minuta meczu przy różnicy bramkowej nie większej niż 1 bramka. Przerwa pomiędzy I i II połową meczu jest jedynie na zamianę stron przez drużyny.

3.Czwarty i każdy kolejny faul w połowie karany jest rzutem karnym przedłużonym.

4. W kategorii OPEN drużynie przysługuje jeden 30 sekundowy czas w trakcie spotkania.

5.W meczach grupowych za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1 punkt za porażkę 0 punktów.

6. O kolejności w tabeli w rozgrywkach grupowych zarówno w turnieju eliminacyjnym jak i głównym decydują kolejno:

a) liczba punktów

b) różnica pomiędzy bramkami strzelonymi i straconymi tzw. bilans bramkowy

c ) większa ilość strzelonych bramek

d )mecz bezpośredni, a w przypadku większej ilości zespołów tzw. „mała tabela”

e) rzuty karne w systemie „nagłej śmierci” – do pierwszej wygranej serii. W przypadku gdy sytuacja dotyczy większej ilości zespołów niż dwa, bramkarz broni w każdej serii strzały zawodników, każdej z drużyn.

7.Zespoły zostają podzielone na grupy zgodnie z losowaniem przeprowadzonym przed turniejem. Organizator ma możliwość modyfikacji składu grup jeżeli pozwoli to sprawniej przeprowadzić zawody.

8. W kategorii dziecięcej zwycięzcy grup awansują do meczu finałowego, który rozgrywany będzie w czasie 2 x 10 minut. Zespoły z 2 miejsca w grupie zagrają o 3 miejsce w turnieju, z 3 miejsca w grupie o 5 miejsce w turnieju, a z 4 miejsca w grupie o 7 miejsce w turnieju.

9. Zwycięzcy grup awansują do 1/8 finału. Zespoły z 2 i 3 miejsca zagrają w meczach barażowych, wg systemu z terminarza zawodów. W meczach barażowych w przypadku remisu awansuje zespół, który po fazie grupowej zajmował wyższe miejsce w swojej grupie (2).

10.W przypadku remisu w 1/8 finału, ćwierćfinałach, półfinałach, meczu o 3 miejsce, drużyny wykonują po 3 rzuty karne, a następnie aż do skutku po jednym aż do wyłonienia zwycięzcy. W finale rozgrywana jest dogrywka 2 x 5 minut, a następnie rzuty karne (po 5 serii).

11.Zawodnicy są zobowiązani do posiadania ochraniaczy na golenie.

12.Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską na ramieniu.

13.Zawodnicy nie mogą grać w biżuterii, ani z innymi niebezpiecznymi przedmiotami.

14.Zawodnik ukarany bezpośrednią czerwoną kartką pauzuje w kolejnym meczu.

15.Po każdym meczu jeden z zawodników drużyny jest obowiązkowo delegowany przez kierownika do udzielenia wywiadu.

16.W innych kwestia spornych decydujący głos należy do Organizatora.

17.Najlepsze drużyny w turnieju zostaną nagrodzone wg uznania Organizatora.

20.Najlepszy zawodnik Turnieju oraz najlepszy bramkarz wybierani są przez Organizatorów.

21. W turnieju mogą brać udział zawodnicy pełnoletni oraz zawodnicy niepełnoletni (w kategorii dziecięcej) za zgodą pisemną prawnych opiekunów. W kategorii OPEN zawodnik musi mieć ukończone 16 lat oraz posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w zawodach.

22. Pary półfinałowe są losowane.

VI. NAGRODY

1. Organizator przewidział nagrody dla najlepszych drużyn w turnieju oraz w prowadzonych klasyfikacjach indywidualnych.

2. Wysokość nagród zostanie opublikowana przed startem turnieju w stosownym komunikacie i zależna będzie od możliwości Organizatora.

VII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turnieju.

2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy zagubione lub skradzione podczas rozgrywek.

3.Organizator dysponuje pomieszczeniem technicznym w którym można przechowywać cenny rzeczy.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy zawodników powstałe w wyniku udziału w rozgrywkach.

5.Ubezpieczenie NNW leży po stronie drużyn.

6. Interpretacja niniejszego regulaminu leży w gestii Organizatora.