Rozmawiali o młodzieżowym futsalu


Spotkanie odbyło się 3 lutego br., w Katowicach.

Rozgrywki w nadchodzącym sezonie 2010/2011 wyłonią Mistrza Polski w futsalu w trzech kategoriach wiekowych:

a/ Młodzieżowy Mistrz Polski U-20 – rocznik urodzenia 1990 i młodsi,

b/ Mistrz Polski Juniorów U-18 –  rocznik ur. 1992 i młodsi,

c/ Mistrz Polski Juniorów Młodszych U-16 – rocznik 1994 i młodsi  (organizowane po raz pierwszy).

– w rozgrywkach uczestniczą tylko kluby (stowarzyszenia),

– kluby uczestniczące mogą mieć  charakter wyłącznie futsalowy lub mogą być klubami związanymi z piłką nożną,

– ewentualna zgoda klubu macierzystego dla danego zawodnika nie jest wymagana przez organizatora rozgrywek.

Turnieje Finałowe: po 16 drużyn w każdej kategorii wiekowej rywalizujące przez 3 dni od piątku do niedzieli. W grupach eliminacyjnych drużyny podzielone  na 4 grupy z których awans do fazy pucharowej uzyskują dwa najlepsze zespoły. Od ¼ finału obowiązuje system pucharowy. Faza finałowa rozgrywana według tych samych zasad jak ostatni turniej finałowy U-20 w Pniewach.

Proponowane terminy :  U-16 – 10-12 grudnia 2010 r.

                        U-20 –  17-19 grudnia 2010 r.

                        U-18 –  25-27 lutego 2011 r.

W turniejach finałowych zagwarantowany mają udział obrońcy tytułu oraz gospodarze.

Turnieje Eliminacyjne: w kategorii U-16 i U-20 turnieje rozgrywane na zasadzie dwustopniowych eliminacji.

I Etap – eliminacji – na tym etapie rywalizują wszystkie zgłoszone drużyny oprócz 8

najlepszych drużyn z poprzednich Mistrzostw. Rywalizacja na zasadzie turniejów. Drużyny

podzielone na grupy (4-5 zespołów każda). Awans uzyskują 2 najlepsze zespoły.

II Etap – eliminacji – rywalizują zespoły które przeszły etap I oraz 7 najlepszych drużyn z

poprzednich mistrzostw (bez obrońcy tytułu), które zostaną rozstawione. Rywalizacja w grupach 4-5 zespołowych. Awans do turnieju finałowe uzyskują po 2 najlepsze zespoły.

Kategoria U-18

W tej kategorii planuje się wprowadzenie największej liczby zmian. Po ich pozytywnym odbiorze  w przyszłości planuje się powielenie modelu na inne grupy wiekowe.

Podstawowa rywalizacja odbywa się  będzie na poziomie poszczególnych województw.

Końcowym jej efektem oprócz np. zdobycia tytułu mistrza województwa będzie prawo do gry w turnieju finałowym o Mistrzostwo Polski,

Organizatorzy rozgrywek na tym szczeblu mają prawo do przeprowadzenia rywalizacji według indywidualnego systemu (np. typowe rozgrywki mecz i rewanż).

Preferowanym sposobem przeprowadzenia rywalizacji na poziomie województw będą rozgrywki oparte o system ligowo – turniejowy,

Eliminacje rozpoczną się z początkiem listopada 2010 r. a zakończą w połowie lutego 2011 r.

W drugiej połowie lutego rozegrane zostaną ewentualne turnieje finałowe o mistrzostwo regionu (województwa).

 Turnieje eliminacyjne rozgrywane będą co dwa tygodnie.

Poszczególne grupy eliminacyjne byłyby  8 zespołowe (można zastanowić się także nad 12 zespołowymi) związane z konkretnym województwem. W pewnych województwach należy się liczyć z powstaniem  kilku grup (Śląsk, Małopolska), w innych z kolei w których futsal jest obecnie mniej rozpowszechniony należałoby dopuścić rozwiązanie grupujące zespoły z kilku sąsiednich województw.

Każda drużyna w trakcie eliminacji rozegra 14 spotkań (mecz i rewanż)

Liczba zespołów w lidze powinna być  wielokrotnością 4-ki. Pozwalałoby to na rozgrywanie

turniejów 4 zespołowych. Takie turnieje są bardzo łatwe w organizacji. Rozegranie w nich 3 meczy nie będzie też wykraczało poza możliwości fizyczne młodych zawodników (3x2x12=72min efektywnego czasu gry). Czasowo taki turniej nie powinien przekraczać 6 godzin. Do rozegranie pełnej ligi w której występuje 8 zespołów wystarczyłoby 6 weekendów. W zależności od ilości grup eliminacyjnych awans do turnieju finałowego uzyska jeden ( w przypadku 14 grup ) lub dwa zespoły ( w przypadku 7 grup ).

Zostanie wyznaczony  termin na rozegranie  dodatkowego turnieju eliminacyjnego ( dla województw w których będzie kilka grup o randze mistrzostw województwa ) tak aby ostatecznie wyłonić 14 finalistów. Gospodarz oraz obrońca ma zagwarantowany udział w mistrzostwach bez konieczności gry w eliminacjach, aczkolwiek może w nich uczestniczyć.

– nie ma wpisowego za udział  w poszczególnych turniejach eliminacyjnych,

– organizator turnieju pokrywa koszty wynajęcia hali i obsługi sędziowskiej

– zgłoszenia klubów przyjmowane są  do dnia 10.09.2010 r.

Organizacja cyklu turniejów prowadzona byłaby poprzez Internet (strona www.naszfutsal.pl) i koordynowana przez sekcję gier Wydziału Futsalu PZPN.

W dowód uznania zaangażowania poszczególnych środowisk futsalowych w organizację młodzieżowych rozgrywek na szczeblu województw: śląskiego, małopolskiego oraz warmińsko-mazurskiego w dniach 20-21 marca 2010 r. w Ośrodku Rekord w Bielsku-Białej zostanie zorganizowany turniej – Grand Prix juniorów w futsalu.

Uczestniczyć w nim będą  zespoły, które zajęły 2 pierwsze miejsca w swoich okręgach + Mistrz Polski U18 (Szóstka Będzin) + Wicemistrz Polski U18 a zarazem gospodarz imprezy (Rekord Bielsko-Biała).

Opracował: Janusz Szymura – przewodniczący młodzieżowej komisji futsalu. 

Przewodniczący Komisji zaproponował następujące osoby do Młodzieżowej Komisji Futsalu:

1.Dariusz Gołębiowski – TSR Szóstka Będzin

2.Krzysztof Juśko – Morze Stegna

3.Rafał Kazimierczak – Warmińsko Mazurski ZPN

4.Piotr Drobek – GKS Futsal Pawłowice Śl.

5.Arkadiusz Grzywaczewski – Gwiazda Ruda Śl.

6.Jakub Drwal  – Akademia Futsal Tarnów

7.Piotr Siudziński – Medan Gniezno 

źródło: strona Rekordu Bielsko Biała http://www.bts.rekord.com.pl/index.php?3,2,1318


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *