Regulamin Rzeszowskiej Ligi Futsalu


Regulamin rozgrywek Rzeszowskiej Ligi Futsalu

 

  1. Organizatorem Rzeszowskiej Ligi Futsalu jest Stowarzyszenie HEIRO FUTSAL z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lewakowskiego 5A/6.

  2. Rozgrywki noszą nazwę Rzeszowska Liga Futsalu zwane w skrócie RLF.

  3. W rozgrywkach mogą brac udział drużyny z województwa podkarpackiego.

  4. W RLF w każdej drużynie mogą grac zawodnicy urodzeni w latach 1996-2002.

  5. Kadra drużyny może liczyć do 20 zawodników. W każdym meczu może wystąpić maksymalnie 12 graczy.

  6. Zawodników można zgłaszać przez cały czas trwania ligi przesyłając Nazwisko, imię oraz Pesel i nazwę drużyny na e-maila futsal@heiro.pl w tytule RLF: Zgłoszenie zawodnika,

  7. Zatwierdzenie zawodnika następuje po 48 h o daty otrzymania złgoszenia.

  8. Każda drużyna musi posiadać kierownika drużyny, który jest osobą pełnoletnią i będzie obecny podczas rozgrywanych przez drużynę meczy.

  9. Udział w rozgrywkach jest bezpłatny.

  10. Organizator moze nakładać kary na drużyny w wysokości:
   – Kara 100 zł za nie przystąpienie do meczu,
   – Kara od 50 do 200 zł za wybitnie niesportowe zachowanie lub złamanie regulaminu,

  1. Każda drużyny powinna wpłacić kaucję za udział w rozgrywkach w wysokości 100 zł, która będzie zwracana po sezonie.

  2. Kierownik drużyny oświadcza iż stan zdrowia zawodników pozwala im na udział w rozgrywkach.

  3. Zgłoszenie zawodnika do rozgrywek jest równoznaczne iz posiada zgodę prawnych opiekunów na udział w rozgrywkach.

  4. Kierownik drużyny powinnien przed zawodami dostarczyć wypełniony i podpisany protokół sędziowski do stolika sędziego.

  5. Każdy zgłoszony zawodnik musi dostarczyć organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub prawnego opiekuna na udział w rozgrywkach.

  6. Ubezpieczenie NNW leży po stronie drużyn uczestniczących w zawodach.

  7. Każda drużyna zobowiązana jest do umożliwienia organizatorowi zrobienia zdjęcia drużynowego, które Organizator ma prawo wykorzystywać w ramach promocji rozgrywek bezpłatnie.

  8. Klucz do szatni może odbierać i zdaje kierownik drużyny Opiekunowi Ligi.

  9. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione i pozostawione w szatniach.

  10. W innych kwestia spornych decydujący głos należy do Organizatora.

  11. Terminarz, tabele i inne wiadomości publikowane będą na stronie internetowej www.futsal.heiro.pl

  12. Drużyna powinna być gotowa do gry 10 minut przed wyznaczonym w terminarzu czasem rozpoczęcia spotkania.

  13. Na prośbę drużyny nie posiadającej ponumerowanych, jednokolorowych strojów organizator użycza narzutki.

  14. Zespoły grają w składach czterech zawodników i bramkarz plus maksymalnie 7 rezerwowych.

  15. Mecze trwają 2 x 20 minut czasu brutto.

  16. Szóste i kolejne przewinienie w połowie karane jest rzutem karnym przedłużonym z 10 m lub miejsca popełnienia przewinienia.

  17. Auty wykonywane są nogą z linii bocznej boiska.

  18. Zmiany zawodników są”lotne” dokonywane w zaznaczonej strefie zmian.

  19. Zawodnik by zagrac piłkę ponownie do bramkarza musi przejść z piłką na połowę przeciwnika.

  20. W pozostałych przypadkach obowiązują przepisy Futsalu (UEFA).


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *