Przed sezonem 2013/14 – wieści z klubu (4)


Już w poniedziałek na hali Miłocin (ul. Miłocińska 42 w Rzeszowie, g.19) będzie prowadzony casting na pierwszoligowych zawodników Heiro. Obecność dotychczasowych zawodników naszego zespołu jest obowiązkowa. Ważne, że zapadły wreszcie informacje odnośnie tego, że mogą grać zawodnicy na trawie.

 

Jak podaje portal www.czasfutsalu.pl

 

I. Począwszy od sezonu 2013/2014 w rozgrywkach Futsalu mogą brać udział zawodnicy potwierdzeni przez właściwy terytorialnie Wojewódzki Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnieni przez właściwy organ prowadzący rozgrywki. W przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal do uprawnienia zawodnika do rozgrywek Futsalu, w sytuacji gdy klubem macierzystym zawodnika jest klub występujących w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej niezbędna jest:

·         pisemna zgoda klubu występującego w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi piłki nożnej 11-osobowej, niezależnie od statusu zawodnika (amator / zawodnik profesjonalny),

·         pisemna zgoda klubu występującego w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej 11-osobowej, w przypadku zawodnika o statusie profesjonalisty.

II. Pisemna zgoda klubu występującego w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych piłki nożnej 11-osobowej nie jest wymagana w przypadku zawodnika o statusie amatora.

III. Począwszy od sezonu 2013/2014 zawodnik, niezależnie od statusu (amator / zaw. profesjonalny) dla którego klubem macierzystym jest klub futsalu nie może łączyć gry w futsal z udziałem w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, w drużynach Ekstraklasy, I, II i III ligi.

IV. Począwszy od sezonu 2013/2014 zawodnik profesjonalny dla którego klubem macierzystym jest klub futsalu nie może łączyć gry w futsal z udziałem w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, w drużynach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych.

V. Dopuszcza się możliwość łączenia gry w rozgrywkach futsalu przez zawodników o statusie amatora dla których klubem macierzystym jest klub futsalu, z udziałem w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej, w drużynach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych, bez uzyskania wcześniejszej zgody klubu macierzystego.

VI. Traci moc Uchwała nr X/246 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu.

 

W środę poznamy wstępny terminarz rozgrywek 1 ligi na spotkaniu klubów w siedzibie PZPN w Warszawie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *