Nasi trenerzy się szkolą na kursie UEFA


krosno FIFA
Łukasz (trzeci od prawej w dol. rzędzie) i Piotr Krawczykowie (pierwszy z lewej w dolnym rzędzie)rozpoczęli udział w pierwszym w Polsce kursie trenerskim UEFA Futsal B.

Podczas pierwszego pięciodniowego zjazdu w Krośnie wykładał Greame Dell (Anglia) z ramienia FIFA. Nasi szkoleniowce odbędą jeszcze trzy zjazdy po czym przystąpią do egzaminu. W zajęciach biorą udział wybitni szkoleniowcy jak Gerard Juszczak czy Błażej Korczyński.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *