Regulamin 10. Heiro Futsal Cup


I. NAZWA I CEL ROZGRYWEK

1. Rozgrywki noszą nazwę Heiro Futsal Cup 2017 – 10. Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Podkarpacia w Futsalu i mają za zadanie wyłonić najlepszą drużynę w turnieju.

II. ORGANIZATOR ROZGRYWEK

1.Organizatorem 10. Międzynarodowych Otwartych Mistrzostw Podkarpacia w Futsalu HEIRO FUTSAL CUP 2017 jest Rzeszowska Akademia Futsalu „Heiro” siedzibą w Rzeszowie przy ul. Lewakowskiego 5A/6. Nadzór nad rozgrywkami sprawuje prezes R.A.F. Heiro – Łukasz Krawczyk tel. 600 418 812.

III. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWEK

1.Rozgrywki będą prowadzone na hali Miłocin w Rzeszowie ul. Miłocińska 42 z zastrzeżeniem mozliwości zmiany obiektu przez Organizatora.
2.Zawody przeprowadzone zostaną w dniach 15-17 grudnia 2017 r. z zastrzeżeniem mozliwości zmiany terminu przez Organizatora.

IV. ZGŁOSZENIE DRUŻYNY DO ROZGRYWEK

1.Przyjęcie do rozgrywek następuje po zatwierdzeniu drużyny przez Organizatora na co składa się
a) dostarczenie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeniowej Organizatorowi,
b) opłacenie całości wpisowego w terminie nie późniejszym niż 14 dni przed rozpoczęciem turnieju. Nie dotrzymanie terminu wpłaty skutkować może usunięciem z listy uczestników zawodów bez zwrotu zaliczki.

2.Osoba zgłaszająca drużynę potwierdza autentyczność danych personalnych oraz zapewnia iż każdy zgłoszony zawodnik może uczestniczyć pod względem prawnym (np. niepełnoletnie osoby posiadają zgodę prawnych opiekunów) i fizycznym (zawodnik nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w rozgrywkach sportowych) .

3.Zawodników należy zgłaszać na formularzu elektronicznym umieszczonym na oficjalnej stronie turnieju, który należy przesłać do dnia 15 grudnia 2016 r. do godziny 14:00.

4.Zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę.
5.Kadra drużyny może liczyć maksymalnie 12 zawodników, których można desygnować do gry w meczu.
6.Zawodnik powinien posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem dzięki, któremu będzie można potwierdzić jego tożsamość.
7.Przed pierwszym meczem drużyny wykonywane jest obowiązkowo zdjęcie grupowe. Zdjęcia indywidualne zawodników wykonywane będą w trakcie trwania turnieju (najczęściej przed pierwszym spotkaniem w turnieju). Organizator zastrzega sobie możliwość publikacji zdjęć w internecie i mediach w ramach promocji imprezy.
8. Drużyna powinna posiadać dwa komplety numerowanych strojów sportowych o różniącej się kolorystyce oraz getry i ochraniacze na golenie.

V. PRZEPISY GRY I SYSTEM ROZGRYWEK

1.Mecze będa rozgrywane wg przepisów futsalu z wyłączeniem czasu gry (pkt.2), fauli akumulowanych (pkt 3) oraz czasu na żądanie (pkt.4).
2.Mecze grupowe,ćwierćfinałowe, półfinałowe i finałowe trwają 2 x 12 minut z zatrzymywaną ostatnią minuta meczu przy różnicy bramkowej nie większej niż 1 bramka. Przerwa pomiędzy I i II połową meczu jest jedynie na zamianę stron przez drużyny.
3.Czwarty i każdy kolejny faul w połowie karany jest rzutem karnym przedłużonym.
4.Drużynie przysługuje jeden 30 sekundowy czas w trakcie spotkania.
5.W meczach grupowych za zwycięstwo przyznaje się 3 punkty, za remis 1 punkt za porażkę 0 punktów.
6.O kolejności w tabeli w rozgrywkach grupowych decydują kolejno:
a) liczba punktów
b) mecz bezpośredni
b) różnica pomiędzy bramkami strzelonymi i straconymi tzw. bilans bramkowy
c) większa ilość strzelonych bramek
e) wyższa pozycja w klasyfikacji Fair Play (żółta kartka – 1, czerwona kartka – 2)
f) losowanie

7. W przypadku udziału 32 zespołów w zawodach, awans do 1/8 finału wywalczy 16 drużyn. Zwycięzcy grup eliminacyjnych oraz zespoły z drugiego miejsca awansują do 1/8 finału. Organizator zastrzega możliwość zmiany systemu rozgrywek w przypadku udziału innej ilości drużyn w turnieju.

8.W przypadku remisu w 1/8 finału, ćwierćfinałach, półfinałach, meczu o 3 miejsce, drużyny wykonują po 3 rzuty karne, a następnie aż do skutku po jednym, aż do wyłonienia zwycięzcy. W finale rozgrywana jest dogrywka 2 x 5 minut, a następnie rzuty karne.
9.Zawodnicy powinni posiadać ochraniacze na golenie.
10.Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę kapitańską na ramieniu.
11.Zawodnicy nie mogą grać w biżuterii, ani z innymi niebezpiecznymi przedmiotami.
12.Zawodnik ukarany bezpośrednią czerwoną kartką pauzuje w kolejnym meczu, podobnie jak zawodnik który otrzyma 3 żółte kartki.
13.Zawodnik jest zobowiązany do udzielenia wywiadu na życzenie organizatora.
14.W innych kwestia spornych decydujący głos należy do Organizatora.
15.Najlepsze drużyny w turnieju zostaną nagrodzone wg uznania Organizatora.
16.Najlepszy zawodnik Turnieju oraz najlepszy bramkarz wybierani są przez Organizatorów.
17. W turnieju mogą brać udział zawodnicy pełnoletni oraz zawodnicy którzy ukończyli 16 rok życia za zgodą pisemną prawnych opiekunów.

VI. NAGRODY

1. Organizator przewidział nagrody dla najlepszych drużyn w turnieju oraz w prowadzonych klasyfikacjach indywidualnych.
2. Wysokość nagród zostanie opublikowana przed startem turnieju i zależna będzie od możliwości Organizatora.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

1.Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas turnieju.
2.Organizator nie ponosi odpowiedzialności na rzeczy zagubione lub skradzione podczas rozgrywek.
3.Organizator dysponuje pomieszczeniem technicznym w którym można przechowywać cenny rzeczy.
4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy zawodników powstałe w wyniku udziału w rozgrywkach.
5.Ubezpieczenie NNW leży po stronie drużyn.

 


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *